al vele jaren een stabiele factor

Administratiekantoor Non Stop - Hattem

Actueel

Trefwoord:


Consultatie verlaging maximale kredietvergoeding

Gepubliceerd op: 02-12-21

De maximale vergoeding voor consumptief krediet op jaarbasis bestaat uit de wettelijke rente, vermeerderd met een opslag. Voor deze opslag geldt een wettelijk maximum. Deze opslag bedraagt 12 procentpunten. In verband met de coronacrisis is de opslag… Lees meer..

Te laat verstrekken gegevens lening van vader verhinderde renteaftrek

Gepubliceerd op: 02-12-21

De rente van schulden, die deel uitmaken van de eigenwoningschuld, is aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Voor zover een lening niet is verstrekt door een renseigneringsplichtige instelling zoals een bank, moeten bij de aangifte gegevens worden… Lees meer..

Onderzoeksrapport brievenbusfirma's in Nederland

Gepubliceerd op: 02-12-21

De commissie, die onderzoek heeft gedaan naar de activiteiten van brievenbusfirma’s of doorstroomvennootschappen in Nederland, heeft haar onderzoeksrapport afgerond. In het rapport besteedt de commissie aandacht aan de rol van fiscale factoren op de… Lees meer..

Werknemer nam per direct ontslag

Gepubliceerd op: 02-12-21

Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd hoeft niet de mogelijkheid van tussentijdse opzegging te bevatten. Als deze mogelijkheid ontbreekt, kan de werknemer alleen eerder opzeggen wanneer sprake is van een dringende reden. Een arbeidsovereenkomst… Lees meer..

Hof wijst vordering tot opschorting UBO-wetgeving af

Gepubliceerd op: 02-12-21

De stichting Privacy First heeft de Nederlandse staat voor de rechter gedaagd vanwege de invoering van het UBO-register. Het UBO-register is het gevolg van de implementatie van de vierde en vijfde Europese anti-witwasrichtlijn in Nederlandse… Lees meer..

Aanvullende crisismaatregelen vierde kwartaal 2021

Gepubliceerd op: 29-11-21

Nadat het kabinet onlangs heeft besloten om voor het vierde kwartaal van 2021 de TVL open te stellen, kondigt het kabinet nu de vijfde versie van de NOW aan. Tegelijk wordt de TVL voor het vierde kwartaal verruimd. Ook de regeling voor… Lees meer..

Hof Den Bosch geeft richtlijnen voor proceskostenvergoedingen

Gepubliceerd op: 25-11-21

Hof Den Bosch heeft in een bijlage bij een uitspraak richtlijnen gegeven voor beslissingen over de vergoeding van (proces)kosten. De richtlijnen gelden voor alle gerechtshoven en vervangen een eerdere versie uit een uitspraak van het hof uit 2018.… Lees meer..

Uitleg correctiebeleid Belastingdienst

Gepubliceerd op: 25-11-21

De Belastingdienst hanteert een correctiebeleid. Op grond van dat beleid wordt geen navorderingsaanslag inkomstenbelasting opgelegd als het belastingbedrag niet meer dan € 450 bedraagt. Dit geldt niet in geval van kwade trouw of van repeterende… Lees meer..

Geen aftrek voorbelasting op bouw woning voor exploitant zonnepanelen

Gepubliceerd op: 25-11-21

Een ondernemer mag de omzetbelasting, die hem door andere ondernemers in rekening is gebracht voor de levering van goederen of het verrichten van diensten, in aftrek brengen voor zover hij de goederen en diensten gebruikt voor met omzetbelasting… Lees meer..

Premiepercentages en maximum premieloon 2022

Gepubliceerd op: 25-11-21

De staatssecretaris van SZW heeft de premiepercentages voor de werknemersverzekeringen en het maximumpremieloon voor het jaar 2022 vastgesteld. Het maximumpremieloon bedraagt in 2022 € 59.706 op jaarbasis. In 2021 was dat €… Lees meer..