al vele jaren een stabiele factor

Administratiekantoor Non Stop - Hattem

Actueel

Trefwoord:


Kort uitstel van betaling naheffingsaanslagen motorrijtuigenbelasting

Gepubliceerd op: 21-10-21

In verband met de coronacrisis heeft de Belastingdienst tijdelijk geen invorderingsmaatregelen getroffen. Dat gold onder meer voor de motorrijtuigenbelasting. Per 1 oktober is de Belastingdienst weer begonnen met de invordering van belastingschulden.… Lees meer..

Tweede nota van wijziging Belastingplan 2022

Gepubliceerd op: 21-10-21

De staatssecretaris van FinanciËn heeft een tweede nota van wijziging inzake het Belastingplan 2022 ingediend bij de Tweede Kamer. De nota van wijziging bevat de fiscale uitwerking van twee door de Kamer aangenomen moties en enkele technische… Lees meer..

Tweede Kamer neemt wetsvoorstel conditionele bronbelasting op dividenden aan

Gepubliceerd op: 21-10-21

De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel ter invoering van een conditionele bronbelasting op dividenden aangenomen. Dit wetsvoorstel is een aanvulling op de Wet bronbelasting 2021 met als doel het onbelast wegstromen van dividenden vanuit Nederland… Lees meer..

Eigenwoningregeling van toepassing op gedeelte van woning

Gepubliceerd op: 21-10-21

De eigenwoningregeling in de inkomstenbelasting is van toepassing op een gebouw of een gedeelte van een gebouw dat een belastingplichtige op grond van eigendom als hoofdverblijf ter beschikking staat en waarvan de waardeverandering de… Lees meer..

Woonadressen afgeschermd in Handelsregister per 1 januari 2022

Gepubliceerd op: 14-10-21

De ministerraad heeft ingestemd met een voorstel om het Handelsregisterbesluit 2008 te wijzigen. Door de wijziging worden per 1 januari 2022 de woonadressen van ondernemers en bestuurders afgeschermd. De wijziging moet misbruik van adresgegevens uit… Lees meer..

Uitstel plenaire behandeling wetsvoorstel Wet excessief lenen bij de eigen vennootschap

Gepubliceerd op: 14-10-21

De staatssecretaris van FinanciËn heeft de Tweede Kamer gevraagd om de plenaire behandeling van het wetsvoorstel Wet excessief lenen bij de eigen vennootschap voorlopig aan te houden. Het wetsvoorstel heeft betrekking op het vermogen in box 2 van de… Lees meer..

Tijdelijke versoepeling bijstandverlening zelfstandigen

Gepubliceerd op: 14-10-21

Per 1oktober 2021 is het steun- en herstelpakket in verband met de coronacrisis beËindigd. De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is onderdeel van het steun- en herstelpakket. Hoewel het aantal Tozo-gerechtigden is… Lees meer..

Toepassing bedrijfsopvolgingsregeling na splitsing

Gepubliceerd op: 14-10-21

De bedrijfsopvolgingsregeling voor de schenkbelasting houdt in dat op verzoek een voorwaardelijke vrijstelling wordt verleend voor de verkrijging van ondernemingsvermogen. Voor toepassing van de regeling moet de schenker het ondernemingsvermogen ten… Lees meer..

Wijziging Besluit fiscale noodmaatregelen coronacrisis

Gepubliceerd op: 07-10-21

De staatssecretaris van FinanciËn heeft het Besluit fiscale noodmaatregelen aangepast. De aangepaste versie van het besluit bevat een tijdelijke aanvullende tegemoetkoming voor de regeling van belastinguitstel voor de periode van 1 oktober 2021 tot… Lees meer..

Vaststellingsaanvraag NOW-1

Gepubliceerd op: 07-10-21

De minister van SZW heeft in een brief aan de Tweede Kamer de stand van zaken rond de NOW per september 2021 meegedeeld. In de brief merkt de minister op, dat veel werkgevers de vaststellingsaanvraag voor de NOW-1 nog niet hebben ingediend. Dat kan… Lees meer..