al vele jaren een stabiele factor

Administratiekantoor Non Stop - Hattem

Actueel

Trefwoord:


Herstelmogelijkheid aanvraag subsidieregeling praktijkleren 2019-2020

Gepubliceerd op: 15-04-21

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap biedt werkgevers de mogelijkheid om alsnog subsidie aan te vragen op grond van de Subsidieregeling praktijkleren voor het studiejaar 2019-2020. Aanvragen hadden uiterlijk op 16 september 2020 om 17.00… Lees meer..

Hoofdlijnen verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen

Gepubliceerd op: 15-04-21

De minister van SZW heeft in een brief aan de Tweede Kamer de hoofdlijnen van een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen uiteengezet. In het pensioenakkoord is met de sociale partners afgesproken dat er een verplichte… Lees meer..

Conclusie A-G: belastingheffing box 3 in strijd met discriminatieverbod

Gepubliceerd op: 15-04-21

De (wijze van) belastingheffing over inkomsten uit vermogen blijft onderwerp van discussie. Bij de invoering van de Wet IB 2001 werd box 3 nog aangemerkt als pret-box, vanwege het destijds bescheiden forfaitaire rendement van 4% en het tarief van… Lees meer..

Wijziging uitruil overwerkbeloning

Gepubliceerd op: 15-04-21

Een uitzendbureau, dat actief was in de vleessector, hanteerde de cao voor de vleessector voor het personeel. Op grond van deze cao geldt een cafetariaregeling, waarbinnen overwerkbeloningen kunnen worden geruild tegen vrije vergoedingen of… Lees meer..

Geen versoepeling urencriterium vierde kwartaal 2020

Gepubliceerd op: 15-04-21

De Wet op de inkomstenbelasting kent een aantal faciliteiten voor ondernemers. Om recht te hebben op de zelfstandigenaftrek, de meewerkaftrek en de oudedagsreserve moet de ondernemer voldoen aan het urencriterium. Dit houdt in dat de ondernemer ten… Lees meer..

Voorstel aanpassing fiscale kwalificatie van rechtsvormen

Gepubliceerd op: 08-04-21

De staatssecretaris van FinanciËn heeft een wetsvoorstel ter aanpassing van het fiscale kwalificatiebeleid van rechtsvormen ter consultatie gepubliceerd. Doel van dit wetsvoorstel is het wegnemen van kwalificatieverschillen tussen belastingstelsels… Lees meer..

Dilemma's in de NOW

Gepubliceerd op: 08-04-21

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een brief aan de Tweede Kamer gestuurd over ervaringen met de NOW. Kenmerk van de NOW is dat het een generieke regeling is, waarbinnen geen rekening gehouden kan worden met specifieke… Lees meer..

Verlenging goedkeuring eigenwoninglening

Gepubliceerd op: 08-04-21

De staatssecretaris van FinanciËn heeft het besluit met goedkeuringen voor het inlopen van aflossingsachterstanden van eigenwoningschulden geactualiseerd. De goedkeuringen zijn van toepassing op betaalpauzes voor rente en aflossing van… Lees meer..

Arbeidsovereenkomst geëindigd voor verstrijken opzegverbod

Gepubliceerd op: 08-04-21

In het Xella-arrest heeft de Hoge Raad geoordeeld dat een werkgever mee moet werken aan de beËindiging van een slapend dienstverband en daarbij een transitievergoeding moet betalen aan de werknemer. Een slapend dienstverband is in dat arrest… Lees meer..

Verkenning leefvormen AOW

Gepubliceerd op: 08-04-21

Bij de uitvoering van de AOW doen zich soms problemen voor doordat de bestaande leefvormdefinities niet aansluiten bij de beleving van mensen. De minister van SZW heeft een verkenning uit laten voeren naar mogelijkheden om het stelsel van leefvormen… Lees meer..