al vele jaren een stabiele factor

Administratiekantoor Non Stop - Hattem

Actueel

Trefwoord:


Bandbreedte uurloon jeugd-LIV 2021

Gepubliceerd op: 10-06-21

In verband met de verhoging van de minimumjeugdlonen komen werkgevers in aanmerking voor een tegemoetkoming op grond van de Wet tegemoetkomingen loondomein. Deze tegemoetkoming wordt aangeduid met de term jeugd-lage inkomensvoordeel of jeugd-LIV.… Lees meer..

Conceptwetsvoorstel wijziging aandelenoptierechten

Gepubliceerd op: 10-06-21

De staatssecretaris van Financiën heeft een wetsvoorstel tot aanpassing van de fiscale regeling voor aandelenoptierechten ter consultatie gepubliceerd. Doel van de aanpassing is om het aantrekkelijker te maken om aandelenoptierechten als loon te… Lees meer..

Startersregeling TVL

Gepubliceerd op: 10-06-21

De staatssecretaris van EZK heeft de subsidieregeling tegemoetkoming vaste lasten (TVL) voor startende mkb-ondernemingen gepubliceerd. De regeling is inmiddels in werking getreden en vervalt per 1 januari 2022. In een Kamerbrief van 21 januari 2021… Lees meer..

Subsidiemodule Eurostars open tot 15 juni

Gepubliceerd op: 10-06-21

Eurostars is een subsidieprogramma ter ondersteuning van internationale R&D-samenwerkingsprojecten door het mkb uit alle sectoren. De staatssecretaris van EZK heeft bekendgemaakt dat de subsidiemodule is opengesteld van 1 juni tot en met 15 juni… Lees meer..

Wijziging aanwijzing bezwaar 2020 als massaal bezwaar

Gepubliceerd op: 03-06-21

De staatssecretaris van Financiën heeft bezwaarschriften tegen de forfaitaire vermogensrendementsheffing van box 3 voor het jaar 2020 aangewezen als massaal bezwaar. Eerder was dat al het geval voor de jaren 2017 tot en met 2019. De eerdere… Lees meer..

BIK vervalt met terugwerkende kracht

Gepubliceerd op: 03-06-21

De Baangerelateerde Investeringskorting (BIK) wordt met terugwerkende kracht tot 1 januari 2021 ingetrokken. De BIK is daarmee per saldo niet ingevoerd. De aanleiding is dat de Europese Commissie de regeling mogelijk ziet als een vorm van… Lees meer..

TVL startende ondernemers

Gepubliceerd op: 03-06-21

Ondernemers, die hun bedrijf tussen 1 oktober 2019 en 30 juni 2020 hebben ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, kunnen vanaf 31 mei een aanvraag indienen voor de TVL. De regeling geldt voor ondernemers in het mkb en zzp’ers met een… Lees meer..

Steun- en herstelpakket derde kwartaal 2021

Gepubliceerd op: 31-05-21

Het kabinet heeft de voorstellen voor het steun- en herstelpakket in het derde kwartaal 2021 bekendgemaakt. NOW    NOW-3 (1e en 2e kwartaal 2021)  NOW-4 (3e kwartaal… Lees meer..

Toepassing inkomensafhankelijke combinatiekorting

Gepubliceerd op: 27-05-21

De inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK) is een heffingskorting in de inkomstenbelasting. De IACK is onder meer van toepassing voor alleenstaande ouders met een kind dat jonger is dan 12 jaar. Het kind moet in het kalenderjaar waarop de IACK… Lees meer..

Verlaging maximale rente consumptief krediet tot 1 juli 2022

Gepubliceerd op: 27-05-21

De maximale rente voor consumptieve kredieten is gekoppeld aan de wettelijke rente in de vorm van een opslag op de wettelijke rente. Deze opslag bedraagt 12 procentpunten. De wettelijke rente bedraagt momenteel 2%. De maximale rente voor consumptieve… Lees meer..