al vele jaren een stabiele factor

Administratiekantoor Non Stop - Hattem

Actueel

Trefwoord:


Zonder nieuw feit geen navordering

Gepubliceerd op: 18-04-19

Voor het opleggen van een navorderingaanslag heeft de inspecteur een nieuw feit nodig. Dat is een feit dat hem bij het opleggen van de oorspronkelijke aanslag niet bekend was of bekend had kunnen zijn. De bewijslast voor de aanwezigheid van een nieuw… Lees meer..

Beëindiging slapende dienstverbanden

Gepubliceerd op: 18-04-19

De kantonrechter Limburg heeft prejudiciële vragen voorgelegd aan de Hoge Raad over de beëindiging van slapende dienstverbanden. Wanneer een werknemer na twee jaar wegens arbeidsongeschiktheid niet te hebben gewerkt recht krijgt op een… Lees meer..

Premiedeel heffingskorting naar tijdsgelang

Gepubliceerd op: 18-04-19

De algemene heffingskorting bevat een inkomstenbelasting- en een premiecomponent. De verschuldigde premie voor de volksverzekeringen wordt verminderd met de voor de premieplichtige toepasselijke heffingskorting. De premieplicht eindigt bij vertrek… Lees meer..

Naheffing motorrijtuigenbelasting buitenlands kenteken

Gepubliceerd op: 11-04-19

De houder van een motorrijtuig moet motorrijtuigenbelasting betalen. Het begrip motorrijtuig omvat personenauto’s, bestelauto’s, motorfietsen, vrachtauto’s en autobussen. Houder is de persoon op wiens naam het kenteken van het… Lees meer..

Jaaraangifte btw voor kleine ondernemers

Gepubliceerd op: 11-04-19

In het halfjaarlijkse overzicht van de status van fiscale moties en toezeggingen heeft de staatssecretaris aangegeven dat de mogelijkheid van het doen van jaaraangifte voor de btw voor kleine ondernemers blijft bestaan. In het kader van de aanpassing… Lees meer..

Ritten naar golfclub deels privé

Gepubliceerd op: 04-04-19

De dga van een bv had de beschikking over een auto van de bv. In het jaar 2011 had de dga een “verklaring geen privégebruik auto”. Volgens de bijgehouden rittenadministratie heeft de dga in dat jaar 326 privékilometers met de auto gereden. De… Lees meer..

Twee appartementen vormen niet samen een eigen woning

Gepubliceerd op: 04-04-19

Een eigen woning is een gebouw of een gedeelte van een gebouw dat de belastingplichtige, of personen die tot zijn huishouden behoren, anders dan tijdelijk als hoofdverblijf ter beschikking staat op grond van eigendom. Een belastingplichtige kan… Lees meer..

Inspectie SZW controleert op aanwezigheid RI&E

Gepubliceerd op: 04-04-19

De Arbowet bepaalt dat de werkgever moet zorgen voor de veiligheid en de gezondheid van zijn werknemers en verplicht de werkgever om een beleid te voeren dat is gericht op zo goed mogelijke arbeidsomstandigheden. De werkgever moet het… Lees meer..

Vrijgesteld inkomen heeft geen invloed op algemene heffingskorting

Gepubliceerd op: 28-03-19

De algemene heffingskorting vermindert het bedrag aan te betalen inkomstenbelasting. Iedere belastingplichtige heeft recht op de algemene heffingskorting, met dien verstande dat deze heffingskorting daalt naarmate het belastbare inkomen uit werk en… Lees meer..

Gedeeltelijke aftrek voorbelasting woning door plaatsing zonnepanelen op dak

Gepubliceerd op: 28-03-19

Een ondernemer voor de omzetbelasting liet een woning bouwen waarop zonnepanelen werden geplaatst. Ook voor de exploitatie van de zonnepanelen was sprake van ondernemerschap voor de omzetbelasting. De omzetbelasting op de aanschaf en installatie van… Lees meer..