al vele jaren een stabiele factor

Administratiekantoor Non Stop - Hattem

Actueel

Trefwoord:


Opbrengst verhuur tuinhuis niet belast

Gepubliceerd op: 12-07-18

Voor de heffing van de inkomstenbelasting worden de voordelen uit eigen woning gesteld op een forfaitair bedrag. Wordt de eigen woning tijdelijk aan derden ter beschikking gesteld, dan moet 70% van de daarmee behaalde opbrengst bij de voordelen… Lees meer..

Nieuwe of gebruikte auto voor de bpm?

Gepubliceerd op: 12-07-18

Over de vraag wanneer sprake is van een nieuwe of gebruikte auto voor de bpm heeft de Hoge Raad al meerdere arresten gewezen. Zo staat de omstandigheid dat een auto in het buitenland is geregistreerd voordat deze in Nederland werd geregistreerd er… Lees meer..

Jeugd-LIV

Gepubliceerd op: 12-07-18

Werkgevers hebben over 2018 recht op het jeugd-LIV voor elke werknemer, die voldoet aan de volgende drie voorwaarden: de werknemer is verzekerd voor 1 of meer van de werknemersverzekeringen; de werknemer was op 31 december 2017 18, 19, 20 of 21… Lees meer..

Vliegbelasting

Gepubliceerd op: 12-07-18

De belastingheffing zal in de toekomst verschuiven van inkomensgerelateerd naar verbruiksgerelateerd. Met name milieuonvriendelijke producten zullen zwaarder worden belast. Onderdeel van deze verschuiving is het heffen van belasting op vliegverkeer.… Lees meer..

Nieuwe wetgeving positie zelfstandigen zonder personeel

Gepubliceerd op: 05-07-18

De fiscale en arbeidsrechtelijke postie van een zelfstandige zonder personeel (zzp'er) blijft de overheid bezighouden. De doelstelling van de wetgever is om ondernemers de vrijheid te geven om ondernemer te zijn doch ongewenste constructies die de… Lees meer..

Grensoverschrijdende constructies

Gepubliceerd op: 05-07-18

In een poging om een betere afstemming te krijgen in de internationale belastingheffing en belastingontwijking tegen te gaan wordt een eerste maatregel genomen. Met ingang van 1 juli 2020 worden adviseurs, zoals belastingadviseurs en accountants,… Lees meer..

Evaluatie EIA

Gepubliceerd op: 05-07-18

Subsidieregelingen met een wettelijke grondslag worden iedere vijf jaar geëvalueerd. Dat geldt ook voor de energie-investeringsaftrek (EIA). De evaluatie van deze regeling over de periode van 2012 tot en met 2017 is onlangs afgerond. Naar aanleiding… Lees meer..

Uitbreiding geboorteverlof partner

Gepubliceerd op: 05-07-18

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft het wetsvoorstel Wet Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG) naar de Tweede Kamer gestuurd. Op grond van dit wetsvoorstel krijgen partners na de geboorte van een kind vijf in plaats van twee dagen… Lees meer..

Verhuur ligplaatsen

Gepubliceerd op: 28-06-18

Het recht om gebruik te maken van sportaccommodaties valt onder het lage btw-tarief. Het gebruik van de sportaccommodatie moet verband houden met de beoefening van sport. Diensten die bestaan uit stalling of opslag van attributen waarmee een sport… Lees meer..

Twee appartementen samen één eigen woning?

Gepubliceerd op: 28-06-18

Een eigen woning is een gebouw of een gedeelte van een gebouw dat de belastingplichtige, of personen die tot zijn huishouden behoren, anders dan tijdelijk als hoofdverblijf ter beschikking staat op grond van eigendom. Een belastingplichtige kan… Lees meer..