al vele jaren een stabiele factor

Administratiekantoor Non Stop - Hattem

Actueel

Trefwoord:


Uitzondering op eis vlakke laadvloer

Gepubliceerd op: 24-09-20

Om voor de heffing van bpm en mrb te kwalificeren als bestelauto dient de laadruimte van het voertuig voorzien te zijn van een vlakke laadvloer. De laadvloer dient aan zekere afmetingen te voldoen. Een hoogteverschil in de laadvloer is toegestaan… Lees meer..

Wetsvoorstel bedrag ineens, RVU en verlofsparen

Gepubliceerd op: 24-09-20

In het kader van de uitwerking van de afspraken die zijn gemaakt in het pensioenakkoord heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel omvat drie maatregelen. De eerste… Lees meer..

Wetsvoorstel invoering gedifferentieerde premie Aof

Gepubliceerd op: 24-09-20

Werkgevers zijn verplicht om aan zieke werknemers minimaal 70% van het loon door te betalen. De verplichte loondoorbetaling geldt gedurende 104 weken, tenzij het contract van de werknemer eerder eindigt. Daarnaast moeten de werkgever en een zieke… Lees meer..

Algemene uitzondering op hoge WW-premie bij meer dan 30% overwerk in 2020

Gepubliceerd op: 24-09-20

Sinds 1 januari 2020 geldt op grond van de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) een lage WW-premie voor vaste contracten en een hoge WW-premie voor flexibele contracten. Werkgevers moeten met terugwerkende kracht alsnog de hoge WW-premie betalen voor… Lees meer..

Belastingplan 2021: differentiatie tarief overdrachtsbelasting

Gepubliceerd op: 17-09-20

Om de drempel voor jongeren bij het kopen van een woning te verlagen, wil het kabinet de overdrachtsbelasting voor deze groep afschaffen. Dat krijgt vorm door de invoering van een eenmalige vrijstelling voor de verkrijging van een woning door een… Lees meer..

Belastingplan 2021: wijzigingen toeslagen

Gepubliceerd op: 17-09-20

Het bestaande toeslagenstelsel kent een aantal nadelen. Daarom is een hervorming van dat stelsel aangekondigd. Dat traject zal een langere periode beslaan. Daarop vooruitlopend wordt nu een aantal maatregelen voor de korte termijn genomen. De… Lees meer..

Belastingplan 2021: een overzicht

Gepubliceerd op: 17-09-20

Het pakket Belastingplan 2021 (pakket BP 2021) bestaat uit acht wetsvoorstellen. Het pakket BP 2021 is zo veel mogelijk beperkt tot maatregelen die met ingang van 1 januari 2021 in werking moeten treden of vanwege de uitvoerbaarheid voor die datum in… Lees meer..

Belastingplan 2021: wijzigingen voor ondernemers

Gepubliceerd op: 17-09-20

Zelfstandigenaftrek Vorig jaar is besloten om de zelfstandigenaftrek met ingang van 2020 in acht stappen van € 250 en één stap van € 280 te verlagen naar € 5.000 in 2028. Dit jaar wordt voorgesteld om de… Lees meer..

Belastingplan 2021: wijzigingen inkomstenbelasting

Gepubliceerd op: 17-09-20

Arbeidskorting Ter compensatie van de verlaging van de zelfstandigenaftrek voor ondernemers is vorig jaar geregeld dat de arbeidskorting in 2020 en 2021 met € 106 wordt verhoogd en in 2022 met € 73. De verhoging van de arbeidskorting uit… Lees meer..

Belastingplan 2021: aanpassing box 3

Gepubliceerd op: 17-09-20

De vermogensrendementsheffing in box 3 wordt aangepast door verhoging van het heffingvrije vermogen van € 30.846 naar € 50.000 per 1 januari 2021. Voor partners wordt het gezamenlijke heffingvrije vermogen verhoogd van € 61.692 naar… Lees meer..