al vele jaren een stabiele factor

Administratiekantoor Non Stop - Hattem

Actueel

Trefwoord:


Motie wetsvoorstel bedrag ineens, RVU en verlofsparen

Gepubliceerd op: 21-01-21

De Eerste Kamer heeft op 19 januari 2021 een motie over het keuzerecht voor een bedrag ineens aangenomen. Het wetsvoorstel bedrag ineens, RVU en verlofsparen is een week eerder door de Eerste Kamer aangenomen. In de motie wordt de regering gevraagd… Lees meer..

Leaseauto was arbeidsvoorwaarde

Gepubliceerd op: 21-01-21

Bij de beantwoording van de vraag of tussen een werkgever en een werknemer een arbeidsvoorwaarde is ontstaan, komt het aan op de betekenis die partijen aan elkaars gedragingen en verklaringen hebben toegekend en de betekenis die zij in de gegeven… Lees meer..

Aanhorigheden bij woning

Gepubliceerd op: 21-01-21

Bij de verkrijging van in Nederland gelegen onroerende zaken is overdrachtsbelasting verschuldigd. Het tarief voor de verkrijging van woningen en aanhorigheden die tot een woning behoren of gaan behoren bedroeg tot en met 2020 2%. Voor andere… Lees meer..

Auto als verplicht privévermogen

Gepubliceerd op: 21-01-21

Ondernemers hebben in beginsel de keuze om zaken die zij voor hun onderneming gebruiken tot het ondernemingsvermogen of tot het privévermogen te rekenen. De keuzevrijheid van de ondernemer wordt beperkt door de grenzen van de redelijkheid. Van… Lees meer..

Pilot webmodule DBA gestart

Gepubliceerd op: 14-01-21

De pilot van de Webmodule Beoordeling Arbeidsrelatie (WBA) is op 11 januari 2021 van start gegaan. Door het invullen van een vragenlijst wordt duidelijk of voor bepaalde werkzaamheden een zelfstandige kan worden ingehuurd of dat deze in een… Lees meer..

Verlenging afspraken grensarbeiders

Gepubliceerd op: 14-01-21

De staatssecretaris van FinanciËn heeft meegedeeld dat met Duitsland overeenstemming is bereikt over verlenging van de afspraken over de behandeling van grensarbeiders in de context van de coronacrisis. De afspraken betreffen de behandeling van… Lees meer..

Uitzonderingen vermogenstoets toeslagregelingen

Gepubliceerd op: 14-01-21

Voor enkele toeslagregelingen gelden vermogenstoetsen. Het gaat om de zorgtoeslag, de huurtoeslag en het kindgebonden budget. Boven een bepaald vermogen komen mensen niet in aanmerking voor toekenning van een toeslag. In een ministeriËle regeling… Lees meer..

Tarieven loon- en inkomstenbelasting

Gepubliceerd op: 07-01-21

De tarieven in box 1 van de inkomstenbelasting en voor de loonbelasting zijn in 2021 als volgt. Schijf Loon op jaarbasis Loonbelasting/premie volksverzekeringen… Lees meer..

Wijzigingen loonbelasting 2021

Gepubliceerd op: 07-01-21

In de loonbelasting zijn per 1 januari 2021 enkele zaken gewijzigd. Privégebruik auto Werknemers met een auto van de zaak, die zij ook privé mogen gebruiken, worden geconfronteerd met een bijtelling bij hun salaris. De bijtelling is… Lees meer..

Wijzigingen inkomstenbelasting 2021

Gepubliceerd op: 07-01-21

Eigen woning Het eigenwoningforfait voor woningen met een WOZ-waarde tussen € 75.000 en € 1.110.000 bedraagt in 2021 0,5% van de WOZ-waarde. Voor het deel van de WOZ-waarde boven € 1.110.000 geldt een verhoogd eigenwoningforfait van… Lees meer..