al vele jaren een stabiele factor

Administratiekantoor Non Stop - Hattem

Actueel

Trefwoord:


Wetsvoorstel aanvullende fiscale koopkrachtmaatregelen 2022

Gepubliceerd op: 30-06-22

De staatssecretaris van FinanciËn heeft de Eerste Kamer gevraagd om het wetsvoorstel aanvullende fiscale koopkrachtmaatregelen 2022 met de grootst mogelijke spoed in behandeling te nemen. Het wetsvoorstel bevat btw-maatregelen, die vanaf 1 juli 2022… Lees meer..

Bedragen kinderbijslag per 1 juli 2022

Gepubliceerd op: 30-06-22

De minister van SZW heeft de per 1 juli 2022 geldende bedragen voor de kinderbijslag gepubliceerd. Het basisbedrag van de kinderbijslag wordt twee keer per jaar aangepast aan de ontwikkeling van het algemene prijsniveau. Dit gebeurt per 1 januari en… Lees meer..

Subsidieregeling SLIM gewijzigd per 1 juni 2022

Gepubliceerd op: 30-06-22

De subsidieregeling SLIM (stimuleringsregeling leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen en specifiek voor grootbedrijven in de landbouw-, horeca- of recreatiesector) is op 1 januari 2020 in werking getreden. Ondernemers en samenwerkingsverbanden… Lees meer..

Wet betaald ouderschapsverlof

Gepubliceerd op: 30-06-22

Op 2 augustus 2022 treedt de Wet betaald ouderschapsverlof in werking. Deze wet wijzigt de Wet arbeid en zorg, de Wet flexibel werken en enkele andere wetten om te voldoen aan een Europese richtlijn. Ouders hebben recht op 26 weken ouderschapsverlof… Lees meer..

Bezwaarschrift in vreemde taal

Gepubliceerd op: 30-06-22

De Algemene wet bestuursrecht schrijft voor dat de indiener van een bezwaar- of beroepschrift dat in een vreemde taal is gesteld, moet zorgen voor een Nederlandse vertaling als dat voor een goede behandeling van het bezwaar of beroep noodzakelijk is.… Lees meer..

Subsidieregeling Behoud langdurig zieke zorgwerknemers

Gepubliceerd op: 23-06-22

De minister voor langdurige zorg heeft de subsidieregeling Behoud langdurig zieke zorgwerknemers gepubliceerd. Deze regeling is bedoeld om werknemers, die in het begin van de coronapandemie langdurig ziek zijn geworden, te behouden voor de… Lees meer..

Uurprijzen kinderopvangtoeslag 2023

Gepubliceerd op: 23-06-22

De minister van SZW en de staatssecretaris van FinanciËn hebben een ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit kinderopvangtoeslag aan de Tweede Kamer voorgelegd. De wijzigingen bestaan uit de indexatie van de toetsingsinkomens en de maximum… Lees meer..

Invoering uniform wettelijk minimumuurloon

Gepubliceerd op: 23-06-22

De Tweede Kamer heeft een wetsvoorstel aangenomen dat de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag wijzigt. De wijziging betreft de invoering van een uniform wettelijk minimumuurloon. De huidige wet kent geen wettelijk minimumuurloon, maar gaat uit… Lees meer..

Extra verhoging minimumloon per 2023

Gepubliceerd op: 23-06-22

In het coalitieakkoord is afgesproken dat het minimumloon in 2024 en 2025 met in totaal 7,5% stijgt, los van de halfjaarlijkse indexatie. Deze indexatie is het gevolg van de ontwikkeling van het gemiddelde contractloon. Mede in verband met de huidige… Lees meer..

Verhuur onderneming verhindert toepassing bedrijfsopvolgingsregeling niet

Gepubliceerd op: 23-06-22

De staatssecretaris van FinanciËn heeft beroep in cassatie ingesteld tegen een uitspraak van Hof Den Bosch over de toepassing van de bedrijfsopvolgingsregeling in de Successiewet. Deze regeling houdt in dat bij de verkrijging van ondernemingsvermogen… Lees meer..