al vele jaren een stabiele factor

Administratiekantoor Non Stop - Hattem

Actueel

Trefwoord:


Verzendtheorie geldt niet voor indienen aangifte

Gepubliceerd op: 11-08-22

De Algemene Wet inzake Rijksbelastingen bepaalt dat aangifte moet worden gedaan binnen een door de belastinginspecteur gestelde termijn. Een aangifte is tijdig ingediend als deze vóór het einde van de termijn door de inspecteur is… Lees meer..

Coronacrisis geen aanleiding voor verlegging waardepeildatum winkelpand

Gepubliceerd op: 11-08-22

De waarde van onroerende zaken in Nederland wordt jaarlijks vastgesteld. Als peildatum voor de waarde geldt 1 januari van het voorafgaande kalenderjaar. Dat is anders indien de onroerende zaak na de peildatum wordt gewijzigd of van bestemming… Lees meer..

Transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden

Gepubliceerd op: 04-08-22

Op 1 augustus 2022 is de Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in werking getreden. Met deze wet zijn Europese regels over de transparantie van arbeidsvoorwaarden omgezet in Nederlandse wetgeving. In de kern… Lees meer..

Vijfjaarstermijn samenwonen voor partnervrijstelling erfbelasting

Gepubliceerd op: 04-08-22

De Successiewet kent de volgende partnerregeling voor twee ongehuwde personen. Zij dienen gedurende zes maanden voorafgaand aan het overlijden dat aanleiding is tot de heffing van erfbelasting: beiden meerderjarig te zijn; op hetzelfde woonadres… Lees meer..

Ontbinding arbeidsovereenkomst wegens weigering bezoek aan bedrijfsarts

Gepubliceerd op: 04-08-22

De kantonrechter heeft een verzoek tot ontbinding van een arbeidsovereenkomst ingewilligd. Het verzoek was gebaseerd op verwijtbaar handelen of nalaten van de betreffende werkneemster. De werkneemster heeft meerdere keren geweigerd de bedrijfsarts te… Lees meer..

Aanvulling op Besluit rechtsherstel box 3

Gepubliceerd op: 04-08-22

De staatssecretaris van FinanciËn heeft een aanvulling op het Besluit rechtsherstel box 3 gepubliceerd. De aanvulling heeft betrekking op binnenlandse belastingplichtigen met buitenlandse bezittingen en schulden, die recht hebben op een voorkoming… Lees meer..

Voorstel Wet vermogensbelasting 2024

Gepubliceerd op: 28-07-22

Naar aanleiding van het arrest van de Hoge Raad uit 2021 over de belastingheffing in box 3 hebben enkele leden van de Tweede Kamer het initiatiefwetsvoorstel Wet vermogensbelasting 2024 ingediend. Het voorstel omvat een progressieve heffing van… Lees meer..

Wetsvoorstel bevriezen eigen risico zorgverzekering

Gepubliceerd op: 28-07-22

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel om het verplichte eigen risico voor de zorgverzekering tot en met 2025 ongewijzigd te laten aangenomen. Het verplichte eigen risico bedraagt € 385.… Lees meer..

Rekenmodel rechtsherstel box 3

Gepubliceerd op: 28-07-22

De Belastingdienst heeft een rekenmodel op de website geplaatst waarmee de omvang van het rechtsherstel voor de jaren 2017 tot en met 2021 te berekenen is. De nieuwe methode van berekenen gaat uit van de werkelijke bedragen van de bezittingen en niet… Lees meer..

Openstelling saneringsregeling visserij

Gepubliceerd op: 28-07-22

De minister van LNV heeft een saneringsregeling voor de visserij gepubliceerd. De regeling wordt per 1 september opengesteld en sluit op 30 november 2022. De saneringsregeling is een subsidie, die ondernemers moet stimuleren om te stoppen met hun… Lees meer..