al vele jaren een stabiele factor

Administratiekantoor Non Stop - Hattem

Actueel

Trefwoord:


Huisarts geen ondernemer voor werkzaamheden via coöperatie

Gepubliceerd op: 09-07-20

Een onderneming is een duurzame organisatie van kapitaal en arbeid waarmee wordt deelgenomen aan het economische verkeer met het doel en in de verwachting daarmee duurzaam positieve opbrengsten te behalen. Voor de inkomstenbelasting wordt als… Lees meer..

Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden aangenomen

Gepubliceerd op: 09-07-20

Op 23 juni 2020 heeft de Eerste Kamer de Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden (UBO) van vennootschappen en andere juridische entiteiten aangenomen. Op 7 juli is de wet in het staatsblad geplaatst. Bij Koninklijk Besluit is… Lees meer..

Ontslag op staande voet wegens overtreding gedragsregels werkgever

Gepubliceerd op: 09-07-20

Ontslag op staande voet wil zeggen dat de arbeidsovereenkomst zonder opzegtermijn wordt beËindigd. Zowel de werkgever als de werknemer heeft de bevoegdheid om over te gaan tot ontslag op staande voet. Vereiste voor ontslag op staande voet is het… Lees meer..

Vooruitbetaalde rente voor woning die niet meer kwalificeert als eigen woning

Gepubliceerd op: 09-07-20

Bij de Hoge Raad is een procedure aanhangig over de vraag of betaalde rente in aftrek kan worden gebracht als deze rente betrekking heeft op een periode na overlijden waarin geen sprake meer is van een eigen woning. De procedure betreft de betaling… Lees meer..

NOW-2 kan worden aangevraagd

Gepubliceerd op: 07-07-20

Het kabinet heeft de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW) met vier maanden verlengd. Deze tweede tranche, de NOW-2, wijkt op een aantal punten af van de eerste tranche. De NOW is een loonkostensubsidie voor… Lees meer..

Voorstel aanpassing belastingheffing in box 3 van tafel

Gepubliceerd op: 02-07-20

De staatssecretaris van FinanciËn heeft in een brief aan de Tweede Kamer laten weten dat het door zijn voorganger gepresenteerde voorstel voor aanpassing van de belastingheffing in box 3 van tafel is. Dat voorstel hield in dat werd uitgegaan van de… Lees meer..

Recht op aftrek voorbelasting tijdens leegstand pand

Gepubliceerd op: 02-07-20

Een ondernemer heeft recht op aftrek van de aan hem in rekening gebrachte omzetbelasting, voor zover deze betrekking heeft op goederen en diensten die de ondernemer gebruikt voor belaste handelingen. De Hoge Raad heeft in een arrest uit 2009… Lees meer..

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) kan worden aangevraagd

Gepubliceerd op: 01-07-20

Onderdeel van het zogenaamde Noodpakket 2.0 is de subsidieregeling Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). Deze regeling is de opvolger van de in het eerste noodpakket opgenomen TOGS, de tegemoetkoming voor ondernemers in getroffen sectoren. De TVL geldt… Lees meer..

Regeling NOW-2 gepubliceerd

Gepubliceerd op: 25-06-20

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de regeling NOW-2 naar de Tweede Kamer gestuurd. De tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid wordt verlengd tot 1 oktober 2020. Aanvragen voor de NOW-2 kunnen vanaf 6… Lees meer..

Wetsvoorstel excessief lenen naar Tweede Kamer

Gepubliceerd op: 25-06-20

Bij de presentatie van het Belastingplan 2019 in september 2018 heeft het kabinet aangekondigd met een wetsvoorstel te komen dat excessief lenen door houders van een aanmerkelijk belang bij de eigen vennootschap moet tegengaan. Dat wetsvoorstel is nu… Lees meer..