Hezenbergerweg 22   |    8051 CG  Hattem   |   038 444 67 90   |   info@nonstopadvies.nl

Niet alleen voor ondernemers

Ook als particulier moet u uw administratie goed bijhouden.
Denk aan de aangifte inkomstenbelasting, maar ook de aangiften met betrekking tot de erfbelasting en schenkbelasting.
NonStop verzorgt ook administratieve werkzaamheden voor particulieren en adviseert natuurlijk waar nodig.

Administratie

Loonadministratie

Jaarrekening

Advies