Hezenbergerweg 22   |    8051 CG  Hattem   |   038 444 67 90   |   info@nonstopadvies.nl

Giftenaftrek in 2023

Voor de aftrek van giften aan het algemeen nut beogende instellingen en aan steunstichtingen SBBI geldt een drempel van