Hezenbergerweg 22   |    8051 CG  Hattem   |   038 444 67 90   |   info@nonstopadvies.nl

Premiepercentages 2024

De minister van SZW heeft de premiepercentages en enkele bedragen voor diverse sociale verzekeringen voor 2024